Puheenjohtajan tervehdys

Lentosotakoulun toiminta Kauhavalla on päättynyt. Tämä Suomen ilmavoimien tärkeä tukikohta on ollut kolmen maakunnan alueella toimiva läntisen Suomen viimeinen varuskunta, joten sen lakkauttaminen on kova isku paitsi Kauhavalle myös koko maakunnalle, missä isänmaallisuus ja maanpuolustustahto ovat aina olleet, ja ainakin toistaiseksi ovat, aivan omaa luokkaansa. Vaikutusalueellaan Kauhavan varuskunta on ollut lähes puolen miljoonan asukkaan turvallisuuden ja maanpuolustushengen keskeinen konkretisoituma, merkitykseltään paljon painavampi kuin tähän saakka on ymmärrettykään.
Sotien aikana Kauhavalla saivat lentäjänkasteensa yli 700 sotalentäjää, jotka sodissamme saavuttivat yhteensä 1700 ilmavoittoa. Lähes joka neljäs heistä koki sankarikuoleman. Juuri tämän vuoksi Lentosotakoulun lipussa on - ainoana Ilmavoimien joukko-osastoista - vapaudenristi nauhoineen.
Lentosotakoulu ei ole vain osa Kauhavan kulttuurihistoriaa, se on myös osa Ilmavoimien ja koko Suomen itsenäisyyden kulttuurihistoriaa. Tämän kulttuuriperinnön vaalimisen ydin on arvoissa ja asenteissa, ja tämän monelta kannalta korvaamattoman perinnön suurin uhka on välinpitämättömyys.
Oli suorastaan välttämätöntä perustaa Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry. Perustamiskirjan allekirjoitti 12.11.2012 kaikkiaan 26 paikalle saapunutta henkilöä, jotka kokivat velvollisuudekseen huolehtia Lentosotakoulun perinnetoimintaan kiinteästi liittyvien maanpuolustus- ja isänmaallisuusarvojen säilymisestä Kauhavalla.
Yhdistykseemme nyt jo 230 liittynyttä jäsentä eivät hyväksy sitä, että varuskunnan lähdön jälkeen Kauhavan Lentosotakoulun perinnetoimintoja johdetaan jostain muualta. Tästä syystä tarvitsemme Kauhavalle toimintapaikan, perinnetalon. Yhteistyössä Lentosotakoulun, Sotamuseon, Lentosotakoulun killan ja Kauhavan kaupungin kanssa pyrimme löytämään sopivan kiinteistön, jonne Lentosotakoulun perinnemateriaali sijoitetaan. Visiomme mukaan talo voisi toimia laajempanakin Kauhavan kulttuuritoiminnan keskuksena, ja sitä voitaisiin käyttää erinomaisesti myös järjestettäessä kokouksia, seminaareja, kurssitapaamisia, isänmaallisia juhlia ja konsertteja.
Perinnetalo takaisi sen, että Ilmavoimiemme kunniakkaaseen historiaan olennaisesti kuuluva perintö jäisi tänne Kauhavalle. Kosketuspinta maamme itsenäisyyden historiaan näyttää väistämättä heikkenevän. On ensiarvoisen tärkeää, että Kauhavalle sijoittuva perinnemiljöö herättää meidät muistelemaan aikaa, jolloin lakeuksiemme yllä lentämään opettelevat nuoret miehet saivat meidät suomalaiset tuntemaan itsemme voimakkaalta, yksituumaiselta ja tulevaisuuteen uskovalta kansalta.
Lentosotakoulun näyttävä ja kauas kuuluva päivittäinen toiminta on luonut maanpuolustustahtoomme uskottavuutta, sitä varmuutta, että maatamme todella voidaan ja sitä kannattaa puolustaa kansainvälisesti tunnustetulla ammattitaidolla. Perinneyhdistyksen velvollisuus on osaltaan vaalia tunnuslausetta ''Qualitas potentia nostra''.
Olli Nieminen
puheenjohtaja
Olli Nieminen. Kuva: Jarmo Vainionpää.
Olli Nieminen. Kuva: Jarmo Vainionpää.
Olli Nieminen on syntynyt 21.3.1946 Kauhavalla. Varusmiespalveluksensa hän on suorittanut Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristossa (1966-1967) ja Reserviupseerikoulussa Haminassa (7.4.1967-14.7.1967, RUK 124). Reservin yliluutnantiksi hänet on ylennetty vuonna 1989. Ammatiltaan Nieminen on lukion opinto-ohjauksen lehtori ja apulaisrehtori. Hän on suorittanut oppilaitoksen johtajan koulutusohjelman Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutissa 1999. Niemiselle on myönnetty ansioistaan mm. Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (2008), Ilmavoimien kiltaliiton kiltamitali (2011) sekä Suomen Leijonan ritarimerkki (2016). Monipuolisiin harrastuksiin kuuluu keskeisesti soittaminen Kauhava Big Bandissa ja toimiminen useissa järjestöissä.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhteystiedot

KAUHAVAN LENTOSOTAKOULUN PERINNEYHDISTYS RY
c/o Olli Nieminen
Mekaanikonsola 2
62200 Kauhava
Sihteeri


040 829 6393
Puheenjohtaja


050 356 6846
Pankkiyhteys
Pohjanmaan Osuuspankki, Kauhava
IBAN FI78 4744 0010 0682 30
BIC HELSFIHH
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään